• Links

NVvP

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten is op 1 september 1979 opgericht met als doel de ontwikkeling en toepassing van de podotherapie te bevorderen en de collectieve en individuele belangen van haar leden (± 450) te behartigen.

Vrijwel alle podotherapeuten zijn aangesloten bij de NVvP. We schatten de organisatiegraad op 95%. Ook studenten van de Hogescholen Saxion en Fontys zijn veelal lid van onze vereniging.

De meeste podotherapeuten hebben een zelfstandige praktijk, waarbij veelal wordt samengewerkt met andere disciplines, zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, voetverzorgers (met diabetes-aantekening), orthopedisch schoenmakers.
Veel podotherapeuten werken daarnaast ook een aantal dagdelen in speciale voetenpoliklinieken in ziekenhuizen. Deze voetenpoliklinieken zijn gespecialiseerd in de behandeling van voetproblematiek van diabetes-patiënten.
In een groeiend aantal voetenpoliklinieken werken podotherapeuten fulltime.
In deze voetenpoliklinieken is sprake van behandeling door een multidisciplinair team.

KNGF

Het KNGF behartigt voor ruim 20.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.
Al sinds 1889 fungeert het KNGF als beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten uit diverse werkvelden. Het grootste aantal leden is in loondienst of vrijgevestigd; een kleine groep is student, waarnemer, werkzaam in het buitenland en niet-praktiserend.

Het KNGF geeft twee bladen uit. FysioPraxis en het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie.

PubMed / Medline

PubMed is a service of the U.S. National Library of Medicine that includes over 17 million citations from MEDLINE and other life science journals for biomedical articles back to the 1950s. PubMed includes links to full text articles and other related resources.

NVE

De Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie heeft ruim 3000 (aspirant-) leden. De NVE informeert de leden over relevante ontwikkelingen op het vakgebied, de gezondheids- of welzijnszorg, politiek en wetgeving. De NVE adviseert de leden over arbeidsvoorwaarden en functiewaardering. Leden kunnen bij de NVE terecht met vragen en met individuele problemen op dit gebied.

VvOCM

De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, de VvOCM, is sinds 1 juli 2004 de nieuwe beroepsorganisatie van oefentherapeuten in Nederland. De VvOCM is het resultaat van een fusie tussen de Vereniging Bewegingsleer Cesar en de Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck .

De VvOCM behartigt de belangen van de aangesloten therapeuten en optimaliseert en borgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Daarnaast wordt er gewerkt aan de naamsbekendheid en de marktpositie van de oefentherapie. De vereniging telt ongeveer 2.000 leden, gelijkelijk verdeeld over oefentherapie Cesar en Mensendieck.

Er zijn in totaal ongeveer 1.000 praktijkadressen die in 23 regio’s zijn ingedeeld.

Scroll naar top